แลกรางวัลกับสายการบินพันธมิตร

สายการบินเอทิฮัด

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553, สมาชิกที่ต้องการแลกรับบัตรโดยสารรางวัลบนเที่ยวบินของสายการบินเอทิฮัดต้อง ติดต่อแจ้งความประสงค์มายังส่วนบริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัสอย่างน้อยที่สุด 14 วันทำการล่วงหน้าก่อนวันที่ต้องการเดินทาง
 

สายการบินแอร์เบอร์ลิน

สมาชิกที่ต้องการแลกรับบัตรโดยสารรางวัลบนเที่ยวบินของสายการบินแอร์ เบอร์ลินต้องติดต่อแจ้งความประสงค์มายังส่วนบริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัส อย่างน้อยที่สุด 14 วันทำการล่วงหน้าก่อนวันที่ต้องการเดินทาง ทั้งนี้ การสำรองที่นั่งบัตรโดยสารรางวัลขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างตามเงื่อนไขการ จำกัดจำนวนที่นั่งของบัตรโดยสารรางวัล และผู้โดยสารเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ รางวัล อาทิ ค่าเบี้ยประกันภัยทางอากาศ ค่าภาษีน้ำมัน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งจะเรียกเก็บขณะออกบัตรโดยสาร หรือระหว่างการเดินทาง
 

สายการบิน เจแปนแอร์ไลน์ส

มิติใหม่ของการเดินทางของท่านสมาชิกที่กว้างไกลยิ่งขึ้น คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสของท่านสามารถแลกรับบัตรโดยสารรางวัลบนเที่ยวบินสาย การบินเจแปนแอร์ไลน์ได้​​

ดูรายละเอียด
 

สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค และ คาเธ่ย์ ดรากอน

สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค และคาเธ่ย์ ดรากอน ของฮ่องกง ให้บริการเที่ยวบินตามตารางสู่จุดหมายปลายทางเกือบกว่า 200 แห่งในภูมิภาคเอเชีย อเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย ยุโรป และแอฟริกา ด้วยเครื่องบินมากกว่า 140 ลำในฝูงบิน สายการบินฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง โดยเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างการลงทุนอย่างมหาศาล เพื่อพัฒนาให้เกาะฮ่องกงเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการขนส่งชั้นนำของโลก

สายการบินคาเธ่ย์ ดรากอน เป็นสายการบินระดับภูมิภาคของฮ่องกง โดยมีสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิคเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด ให้บริการเที่ยวบินตามตารางด้วยเครื่องบิน 32 ลำสู่จุดหมายปลายทาง 33 แห่ง ทั้งในจีนแผ่นดินใหญ่ และที่อื่นๆ ในเอเชีย

ดูรายละเอียด
 

สายการบินเจ็ท แอร์เวย์ส

เจ็ท แอร์เวย์ส เป็นสายการบินระหว่างประเทศระดับพรีเมี่ยมของอินเดีย ให้บริการเที่ยวบินสู่จุดหมายปลายทาง 73 แห่ง ได้แก่ 51 แห่งในอินเดีย และ 22 แห่งทั่วโลก มีเครือข่ายการบินภายในประเทศอินเดียที่แข็งแกร่งและกว้างไกล ครอบคลุมทั้งเมืองใหญ่สำคัญ ๆ และจุดหมายปลายทางใหม่ ๆ ของรัฐ นอกเหนือจากในอินเดียแล้ว เจ็ท แอร์เวย์สยังมีเที่ยวบินสู่จุดหมายปลายทางที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกาเหนือ


ดูรายละเอียด