นโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคล

ฟลายเออร์โบนัส เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกทุกท่าน และขอยืนยันข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยและเป็นความลับสูงสุด สำหรับพันธมิตรที่เข้าร่วมรายการสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกซึ่งกันและกันเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกอย่างไรก็ตาม ฟลายเออร์โบนัส จะไม่รวบรวมหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาต ฟลายเออร์โบนัสถือว่า การดูแลรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

 

เงื่อนไขปฏิบัติ

ในการมอบข้อเสนอและบริการรวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับสมาชิกในรายการแต่ละรายการฟลายเออร์โบนัส จำเป็นต้องรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกทั้งหมด ซึ่งในบางครั้งข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นข้อมูลส่วนตัว

  1. เราขอรับรองว่าเราจะดำเนินการรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นในการบริหารสิทธิประโยชน์ของสมาชิกฟลายเออร์โบนัสเพื่อมอบข้อเสนอ สินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ ในการสะสมคะแนนเพื่อแลกรับรางวัลในครั้งนี้
  2. เราจะไม่ดำเนินการรวบรวมหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยปราศจากการยินยอม หรือไม่ได้รับการอนุญาตจากสมาชิก เว้นเสียแต่เป็นไปภายใต้กฏหมายกำหนดไว้
  3. ในบางครั้งอาจมีการนำข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งต่อให้กับบริษัทตัวแทนของเราเพื่อวิเคราะห์และประมวลผลถึงความสนใจ ความต้องการของสมาชิกเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของรางวัลในรายการแลกคะแนนสะสม รวมไปถึงสินค้าและบริการที่จัดเตรียมโดยฟลายเออร์โบนัส และพันธมิตรที่เข้าร่วมในรายการครั้งนี้ โดยใช้ระบบตรวจสอบมาตรฐานสูงและรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกที่เข้มงวด ภายใต้การดำเนินการทุกขั้นตอนของบริษัทตัวแทน
  4. เราอาจส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับพันธมิตรของเราชั่วคราว เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับคะแนนสะสมของสมาชิก เพิ่มโอกาสแลกรับของรางวัล หรือเพื่อให้สมาชิกได้รับข้อเสนอพิเศษสุดดังนั้น ฟลายเออร์โบนัส จึงขอสงวนสิทธิการใช้ข้อมูลดังกล่าวล่วงหน้าของพันธมิตรในรายการ ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
  5. สมาชิกในรายการมีสิทธิ์สูงสุดในการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกที่เรามีอยู่ ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฏหมายระบุไว้ และมีสิทธิ์ร้องขอให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องได้ หากข้อมูลดังกล่าวเหมาะสม เราขอสงวนสิทธิ์เปิดเผยข้อมูลนี้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า 
  6. เราดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกอยู่ตลอดเวลาด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานและเข้มงวด การดูแลและตรวจสอบข้อมูลด้วยมาตรฐานนี้จึงอาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมตามความจำเป็น
  7. หน่วยงาน/องค์กรผู้รับช่วงบริหารจัดการ และ/หรือให้บริการด้านข้อมูล ต้องดำเนินการภายใต้กฏระเบียบปฏิบัติของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สรวมทั้งนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลที่ระบุไว้