เงื่อนไขทั่วไป

คำนิยาม

ฟลายเออร์โบนัส คือรายการสะสมคะแนนของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมอบสิทธิพิเศษ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงคะแนนให้แก่สมาชิกสะสมไว้แลกรับบัตรโดยสาร ที่พักและบริการพิเศษอื่นๆ ที่บางกอกแอร์เวย์สและพันธมิตรได้คัดสรรมาให้สมาชิก

 

เงื่อนไขทั่วไป

  1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกฎเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ นโยบายการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ กฏเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้าร่วมรายการ รวมถึงจำนวนคะแนนสะสมต่างๆ ของฟลายเออร์โบนัสบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของคะแนนสะสมในบัญชีของสมาชิก หรือรางวัลต่างๆ ที่ออกให้แล้ว ทั้งนี้ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความ และวินิจฉัยกฏเกณฑ์และเงื่อนไขของฟลายเออร์โบนัส
  2. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาจทำการแก้ไขหรือยกเลิกการเข้าร่วมรายการกับพันธมิตรต่างๆ อาจมีการจำกัด เปลี่ยนแปลง ยกเลิกรางวัลต่างๆ การเพิ่มจำนวนคะแนนที่ใช้ในการขอแลกรับรางวัล การแก้ไข หรือจำกัดสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของสมาชิกให้กับบุคคลอื่น การแจ้งระงับช่วงวันและเวลาในการเข้าร่วมสะสมคะแนน รวมถึงการแลกรับรางวัล และจำกัดจำนวนที่นั่งในแต่ละเที่ยวบินได้ในทุกกรณีทันทีที่เงื่อนไขและประกาศต่างๆ นั้นลงแจ้งในเว็บไซต์
  3. สมาชิกฟลายเออร์โบนัสเป็นผู้รับผิดชอบในอ่าน และทำความเข้าใจในสิทธิประโยชน์กฏเกณฑ์และเงื่อนไข ความรับผิดชอบในส่วนของสมาชิก สถานภาพในการเป็นสมาชิกรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส รวมถึงการติดตามข่าวสาร ประกาศและการเปลี่ยนแปลงกฏเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ อีกทั้งเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีคะแนนสะสมของตน
  4. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สามารถนำข้อมูลของสมาชิกที่ให้ไว้มาใช้เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิก หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาดของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้
  5. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้ทุกเมื่อ
  6. สมาชิกต้องแสดงบัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัสหรือ แจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสทุกครั้ง ขณะทำการ สำรองที่นั่ง/บริการ หรือขณะเช็คอินกับเจ้าหน้าที่ ณ เคาเตอร์เช็คอินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส หรือ สายการบินโรงแรม บริการรถเช่า โรงพยาบาล หรือ ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ เพื่อสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส
  7. สมาชิกต้องทำการแลกรับบัตรโดยสารรางวัล และสำรองที่นั่งโดยใช้บัตรโดยสารรางวัลอย่างน้อยเป็นเวลา 5 วันทำการก่อนวันเดินทางโดยสมาชิกจะต้องระบุเส้นทาง วันและเวลาที่เดินทางบนบัตรโดยสารรางวัล