บัดเจ็ท ประเทศไทย

  คะแนนที่ใช้แลก
1  วัน 2 วัน 3 วัน
Toyota Yaris 1.2 or similar 100 200 300
Toyota Vios 1.5E or similar 100 200 300
Toyota Altis 1.6G or similar 100 200 300
Toyota Altis 1.8G or similar 150 300 450
Toyota Fortuner 2 WD or similar 150 300 450
Toyota Fortuner 4 WD or similar 200 400 600
Toyota Camry 2.0G or similar 200 400 600
Toyota Hilux Vigo Double Cab 3.0G or similar 150 300 450
Toyota Innova 2.0V or similar 200 400 600
Toyota Commuter 2.5 or similar 150 300 450
Toyota Ventury 3.0 or similar 250 500 750

 

กฎเกณฑ์และเงื่อนไข

  1. กรุณาแจ้งขอใช้สิทธิ์บัตรรางวัลรถเช่าล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน, อย่างน้อย 10 วัน ระหว่างเดือนตุลาคม – มีนาคม และอย่างน้อย 30 วัน ระหว่างวันที่ 2 -18 เมษายน ,1 – 12 ธันวาคม และ 22 ธันวาคม – 4 มกราคม) กับศูนย์สำรองรถบัดเจ็ท ประเทศไทย: +66 (0) 2203 9222
  2. อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับการสำรองรถในช่วงเทศกาล
  3. สมาชิกสามารถใช้บัตรรางวัลนี้ ตามเงื่อนไขการจำกัดจำนวนรถเช่า และข้อบังคับที่ถูกกำหนดไว้โดยพันธมิตรรถเช่า
  4. สมาชิกฟลายเออร์โบนัสจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเช่าที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในบัตรรางวัลรถเช่า
  5. บัตรรางวัลนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองอื่นๆ การสำรองรถผ่านอินเทอร์เน็ต หรือโปรโมชั่นอื่นๆได้ และไม่สามารถสะสมคะแนนกับโปรแกรมสมาชิกอื่นๆได้
  6. บัตรรางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และในกรณีที่บัตรรางวัลถูกทำลาย หรือสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
  7. สมาชิกต้องมีบัตรเครดิตที่ยังไม่หมดอายุเพื่อประกอบการเช่าและรับรถ
  8. สมาชิกต้องแสดงบัตรรางวัลฉบับจริง และ/หรือ หลักฐานการแสดงตนในวันรับรถ
  9. ในกรณีการยกเลิกการสำรองรถ สมาชิกต้องแจ้งยกเลิกกับทางพันธมิตรรถเช่าล่วงหน้า อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
  10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า