แนะนำติชมบริการ

ผู้โดยสารที่ต้องการสำรองที่นั่ง หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคอลเซ็นเตอร์ โทร 1771 หรือ +66 (0) 2270 6699 ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน หรืออีเมล์ไปที่ reservation@bangkokair.com

หากท่านมีข้อแนะนำติชมการให้บริการของสายการบิน กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเป็นภาษาอังกฤษ และหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องหมายต่าง ๆ อาทิ &, <, > หรือ " ทั้งนี้ ท่านสามารถกรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยได้ในช่อง ‘ข้อเสนอแนะ’ และกรุณากรอกข้อมูลในทุกช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*)

Message
ปิด