ประกาศ

ข้อกำหนดของการชำระเงิน

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สนำระบบป้องกันการทุจริตด้านบัตรเครดิต ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทที่ให้บริการมาใช้ตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัย เพื่อลดจำนวนการทุจริตหรือการใช้บัตรเครดิตในทางไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตามสายการบินบางกอกแอร์เวย์สยังคงยืนยันว่า เจ้าของบัตรเครดิตต้องเป็นผู้เดินทาง หรือร่วมเดินทางในหมู่คณะนั้นๆ

ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิตเสมือน ผู้โดยสารต้องนำเอกสารการชำระเงินจากทางธนาคาร เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน

เจ้าหน้าที่อาจขอตรวจสอบบัตรเครดิต เดบิตที่ใช้ในการชำระค่าบัตรโดยสาร เเต่กรณีที่ชำระค่าบัตรโดยสารด้วยบัตรเครดิต เดบิต สำหรับบริษัท ผู้โดยสารต้องเเสดงบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระค่าบัตรโดยสารกับเจ้าหน้าที่เช็คอินทุกครั้ง เเละเจ้าหน้าที่สามารถปฏิเสธการเช็คอิน หรือให้ผู้โดยสารชำระค่าบัตรโดยสารใหม่ สำหรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถแสดงเอกสารได้อย่างครบถ้วน หรือตรวจพบการใช้บัตรที่ไม่สุจริตในการซื้อบัตรโดยสาร

Message
ปิด