Depart :
Return :
ผู้ใหญ่ :
เด็ก : 2-11 ปี
ทารก : < 2 ปี
ห้องรับรองธุรกิจสนามบินเชียงราย

ห้องรับรองพิเศษ

ห้องรับรองธุรกิจ

ห้องรับรอง

มุมบริการของว่างและเครื่องดื่ม


ห้องรับรองธุรกิจสนามบินเชียงราย

  • เวลาให้บริการ: เปิดให้บริการ 2 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก
  • สถานที่ตั้ง: ชั้น 1 บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ด้านขวามือ ก่อนเข้าจุดตรวจค้น

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องรับรอง

  • ฟรี อินเตอร์เน็ตไร้สาย
  • คอมพิวเตอร์
  • อาหารว่างและเครื่องดืม
  • อาหารจานร้อน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สำหรับผู้โดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์สสมาชิกระดับพรีเมียร์เท่านั้น


หมายเหตุ

ผู้โดยสารสมาชิกระดับพรีเมียร์ มีผู้ติดตามได้ 1 ท่าน

Message
ปิด