Depart :
Return :
ผู้ใหญ่ :
เด็ก : 2-11 ปี
ทารก : < 2 ปี
สนามบินมัณฑะเลย์

ห้องรับรองพิเศษ

ห้องรับรองธุรกิจ

ห้องรับรอง

มุมบริการของว่างและเครื่องดื่ม


สนามบินมัณฑะเลย์

  • เวลาให้บริการ: 08:00 – 18:00
  • สถานที่ตั้ง: Cafe De Mandalar, บริเวณผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ

สถานที่ตั้ง


สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องรับรอง

  • ฟรี อินเตอร์เน็ตไร้สาย
  • อาหารว่างและเครื่องดืม
  • ห้ามสูบบุหรี่
  • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้า
  • ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่ม
    จากภายนอกเข้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สำหรับผู้โดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ทุกท่าน

Message
ปิด