Depart :
Return :
ผู้ใหญ่ :
เด็ก : 2-11 ปี
ทารก : < 2 ปี
ห้องรับรองพิเศษสนามบินเสียมราฐ

ห้องรับรองพิเศษ

ห้องรับรองธุรกิจ

ห้องรับรอง

มุมบริการของว่างและเครื่องดื่ม


ห้องรับรองพิเศษสนามบินเสียมราฐ

 • เวลาให้บริการ: 08:00 – 21:00
 • สถานที่ตั้ง: อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น บริเวณประตูทางออกหมายเลข 1

สถานที่ตั้ง


สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องรับรอง

 • ฟรี อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 • คอมพิวเตอร์
 • อาหารว่างและเครื่องดืม
 • หนังสือพิมพ์และนิตยสาร
 • โทรทัศน์
 • ห้ามสูบบุหรี่
 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้า
 • ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่ม
  จากภายนอกเข้า
Message
ปิด