Depart :
Return :
ผู้ใหญ่ :
เด็ก : 2-11 ปี
ทารก : < 2 ปี
สนามบินฮ่องกง

ห้องรับรองพิเศษ

ห้องรับรองธุรกิจ

ห้องรับรอง

มุมบริการของว่างและเครื่องดื่ม


สนามบินฮ่องกง

 • เวลาให้บริการ: 06:00 – 01:30
 • สถานที่ตั้ง: Hong Kong Airlines Lounge. ใกล้กับประตูผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศหมายเลข 23.

สถานที่ตั้ง


สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องรับรอง

 • อาหารว่างและเครื่องดืม
 • หนังสือพิมพ์และนิตยสาร
 • Kiosk
 • โทรทัศน์
 • ห้ามสูบบุหรี่
 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้า
 • ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่ม
  จากภายนอกเข้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สำหรับผู้โดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ชั้นธุรกิจ, ชั้นประหยัดพรีเมียม และสมาชิกระดับพรีเมียร์


หมายเหตุ

ไม่สามารถนำผู้ติดตามเข้าใช้บริการได้

Message
ปิด