Depart :
Return :
ผู้ใหญ่ :
เด็ก : 2-11 ปี
ทารก : < 2 ปี
ห้องรับรองพิเศษสนามบินอู่ตะเภา

ห้องรับรองพิเศษ

ห้องรับรองธุรกิจ

ห้องรับรอง

มุมบริการของว่างและเครื่องดื่ม


ห้องรับรองพิเศษสนามบินอู่ตะเภา

  • เวลาให้บริการ: 11.00-13.00 / 15.00 - 17.00
  • สถานที่ตั้ง: อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู1

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องรับรอง

  • อาหารว่างและเครื่องดืม
  • หนังสือพิมพ์และนิตยสาร
  • Kiosk
  • ห้ามสูบบุหรี่
  • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้า
  • ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่ม
    จากภายนอกเข้า
Message
ปิด