Depart :
Return :
ผู้ใหญ่ :
เด็ก : 2-11 ปี
ทารก : < 2 ปี
ห้องรับรองพิเศษสนามบินลำปาง

ห้องรับรองพิเศษ

ห้องรับรองธุรกิจ

ห้องรับรอง

มุมบริการของว่างและเครื่องดื่ม


ห้องรับรองพิเศษสนามบินลำปาง

  • เวลาให้บริการ: 04:30 – 22:00
  • สถานที่ตั้ง: อาคารผู้โดยสารขาออก

สถานที่ตั้ง


สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องรับรอง

  • อาหารว่างและเครื่องดืม
  • Kiosk
Message
ปิด